Over

PRINT organiseert projecten en activiteiten waarin de Nederlandse grafische vormgeving en typografie centraal staan en creëert ontmoetingen tussen vormgevers, publiek, studenten en opdrachtgevers, op verschillende locaties in Nederland.

PRINT geeft ruimte aan grafische vormgeving en typografie en organiseert symposia, jong-talentprojecten, festivals, inspiratieweekenden, tentoonstellingen en manifestaties. PRINT informeert en inspireert.

PRINT is een initiatief van Paulina de Nijs. Ze ziet het als haar missie om een breder publiek bekend te maken met het werk van de vele getalenteerde ontwerpers in ons land en hoe hun werk tot stand komt.

MISSIE

PRINT biedt ruimte aan de grafische vormgeving en typografie van Nederland in de vorm van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen en is een platform voor iedereen die zich bezighoudt met grafische vormgeving. PRINT organiseert ontmoetingen met en tussen publiek, professionals en studenten uit binnen- en buitenland.

DOELSTELLINGEN

  • PRINT laat het publiek kennismaken met en begrip krijgen voor de Nederlandse grafische vormgeving en typografie. PRINT maakt het publiek ervan bewust dat grafische vormgeving overal is en dat achter alle vormgeving en bedenker en maker zit.
  • PRINT creëert een internationale community van professionals, jong talent en geïnteresseerden en biedt hen ruimte voor ontmoeting en verdieping.
  • PRINT werkt samen met musea, kunst- en erfgoedinstellingen, verzamelaars en vormgevers om symposia, tentoonstellingen en projecten van hoge kwaliteit te organiseren.
  • PRINT wil er zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse grafische vormgeving en typografie en betrekt zijn publiek en de sector bij de projecten door ze een actieve rol te geven.
  • PRINT streeft naar onafhankelijkheid van de overheid door commerciële activiteiten te ontplooien, sponsorgelden en particuliere gelden te verwerven en fondsen aan te spreken voor projectfinanciering.

Meer informatie en uitwerking van de doelstellingen is te vinden in het strategisch plan van PRINT.

Organisatie

PRINT is een stichting (KvK-nummer 65139895; RSIN 855995907) met een eenmansbestuur en een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijke toezichthouders die hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren. De stichting heeft de culturele ANBI-status, wat betekent dat schenken belastingvoordeel oplevert. Voor de uitvoering van projecten kunnen externe partijen worden ingehuurd.

Bankrekeningnummer Stichting Print: NL16ABNA0606437967 ; BTW-nummer NL8559.95.907B01

–  Jaarrekening 2016
–  Jaarplan 2017

Raad van Toezicht

  • Dorothea van der Meulen, dean academie Minerva en voorzitter van alle Nederlandse kunstacademies
  • Gerrit Andela, partner/eigenaar Team 4 Architecten
  • Mathieu Lommen, conservator grafische vormgeving Bijzondere Collecties van de UvA

CONTACT

Stichting PRINT
S.O.J. Palmelaan 216
9728 VZ Groningen
06 28 617 283
info@stichtingprint.nl