Interviews

Elke twee weken inter­viewt PRINT een Neder­landse grafisch ont­werper, letter­ontwerper en/of illustrator. Elke geïnter­viewde krijgt dezelfde vijf vragen en levert drie foto's aan van werk dat exemplarisch is voor hem of haar (of het bureau waarvoor hij/zij werkt).

Interview 0007 Dirma Janse

Ontdekking van de Website 01

Dirma Janse houdt van techniek en wetenschap en vindt het fantastisch om data te visualiseren en infographics te maken. Lees erover in het interview.

LEES VERDER